Wat is WiFi?

Waar staat WiFi voor?
Wi-Fi, vaak ook gewoon geschreven als "wifi" staat voor "Wireless Fidelity", vrij vertaald "Draadloze Betrouwbaarheid". Wi-Fi kennen we vooral van draadloze netwerken zowel thuis als op de zaak. Als u thuis een draadloos netwerk heeft, is dat in de meeste gevallen een vorm van een Wi-Fi netwerk (Local Area Network afgekort LAN). We spreken dan van een WLAN (Wireless Local Area Network).

Waar kunt u het voor gebruiken?
Op een Wi-Fi net netwerk kun je draadloos verbinding maken met een netwerk. Indien dit netwerk aangesloten is op het WAN (Wide Area Network), kan men ook internetten. Men kan bijvoorbeeld met een computer, laptop, mobiele telefoon of tablet draadloos verbinding maken. Ook spelcomputers kunnen middels Wi-Fi verbinden via het internet om zo online tegen andere spelers te gamen. Wi-Fi maakt het dus feitelijk mogelijk om draadloos te internetten vanaf ieder ondersteunend apparaat.

Wat heeft u ervoor nodig?
Om van Wi-Fi netwerken gebruik te kunnen maken heeft u een computer, laptop, tablet, smart phone of andere ondersteunende apparaten nodig die uitgerust zijn met Wi-Fi.
Als u thuis een draadloos netwerk op basis van  Wi-Fi netwerk aan wilt leggen (WLAN), dient u uiteraard ook een draadloze router (ook wel access point genoemd) te hebben. Dit apparaat zorgt ervoor dat uw internet verbinding draadloos bereikbaar is.

Hoe werkt het (technisch)
Wi-Fi staat voor "Wireless Fidelity" en is een standaard voor coderen / encrypten, samengevat als "certificaat" die de veiligheid van het netwerk verzekert.
Er zijn verschillende vormen van Wi-Fi netwerken. Al deze netwerken vallen onder de internationale standaard, beschreven in "IEEE 802.11". De meest voorkomende Wi-Fi vormen zijn IEEE 802.11b (max 11 Mbit/s) en IEEE 802.11g (max 54 Mbit/s) netwerken, ook wel Wi-Fi-b en Wi-Fi-g netwerken genoemd. Apparaten die gebruik maken van deze standaard werken met de radiofequenties binnen 2,4 Ghz en/of 5,0 Ghz-band. Deze frequenties mogen onder bepaalde voorwaarden zonder licentie door gebruiker gebruikt worden.